Home Oferta

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy w UK

Wypadek w pracy

 

Wypadek w pracy może wywrócić nasze życie do góry nogami. Jeśli przyczyną wypadku było zaniedbanie pracodawcy, wniesienie sprawy o odszkodowanie to nie tylko szansa uzyskania rekompensaty za odniesione obrażenia, ale także uzyskania utraconych zarobków oraz otrzymania leczenia, które pomoże nam jak najszybciej powrócić do normalnego trybu życia.

 

Pracodawca jest prawnie zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczny system pracy, co wiąże się z zapewnieniem odpowiednich narzędzi i materiałów, a także odpowiedniego szkolenia oraz nadzoru w pracy. Pracodawca będzie także odpowiedzialny za wypadek spowodowany zaniedbaniem innych pracowników.

 

Niezależnie od rodzaju wypadku w pracy i niezależnie od rodzaju i nasilenia doznanego urazu, skontaktuj się z naszymi prawnikami, by sprawdzić, czy masz szansę na otrzymanie odszkodowania.

 

Co należy zrobić po wypadku w pracy?

 

Jeśli przydarzył Ci się wypadek w pracy w UK przede wszystkim należy zgłosić sprawę pracodawcy i wypełnić accident report form. Proszę upewnić się, że wypadek został zanotowany w księdze wypadków ('accident book'). W razie możliwości, warto także zabezpieczyć dowody oraz zrobić zdjęcia miejsca wypadku.

 

Czy pracodawca może zwolnić pracownika z powodu sprawy odszkodowawczej

 

Nie, takie zwolnienie byłoby bezprawne i może stanowić podstawę osobnej sprawy (z zakresu prawa pracy) przeciwko pracodawcy. Proszę pamiętać, że w większości przypadków sprawą o odszkodowanie będzie zajmowała się firma ubezpieczeniowa. Oznacza to, że osoby, z którymi pracujemy na codzień, nie będą wiedziały o szczegółach dotyczących sprawy. Nie powinno więc dojść do wiktymizacji w pracy. Oczywiście rozumiemy, że ubieganie się o odszkodowanie od pracodawcy może być bardzo stresujące i zawsze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania omawiamy z klientami ich obawy.

 

Samozatrudnienie a prawo do odszkodowania

 

Przy ustalaniu, czy osoba jest samozatrudniona czy też jest pracownikiem, decydujące znaczenie mają ogólne zasady pracy, a nie nazwa zatrudnienia. W wielu wypadkach pracodawca nazywa pracowników ’self-employed’, ale faktycznie pracują oni jak zatrudnieni, tzn. otrzymują regularne wynagrodzenie, pracują określoną ilość godzin w tygodniu, potrzebują potwierdzenia od pracodawcy aby móc wziąć urlop, otrzymują narzędzia pracy od pracodawcy itd. W takich wypadkach, nawet jeśli osoby te są oficjalnie samozatrudnione, będą traktowane jak pracownicy w sprawach odszkodowawczych i będą do nich miały zastosowanie wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracownikow w pracy.

 

Punkt 4 rozporządzenia z 1992 dotyczącego bezpieczeństwa w pracy stanowi, że za bezpieczeństwo w pracy odpowiada osoba/firma posiadająca odpowiedni zakres kontroli nad miejscem pracy. Wbrew powszechnemu mniemaniu, w większości przypadków nie ma znaczenia to, że osoba poszkodowana jest samozatrudniona.

 

Wina po stronie osoby samozatrudnionej

 

Często w wypadkach osób samozatrudnionych zdarza się, że sam poszkodowany w pewnym stopniu zawinił wypadkowi. Nie oznacza to jednak, że osoba ta traci prawo do odszkodowania. Nadal możemy się ubiegać o odszkodowanie, a jeśli strona przeciwna podniesie zarzut zaniedbania po stronie poszkodowanego, ciężar dowodu przechodzi na ich stronę. Jeśli będą w stanie udowodnić winę po stronie poszkodowanego, odpowiedni procent odszkodowania zostanie potrącony na ten poczet, np. 20% kwoty odszkodowania.

 

Sędziowie bardzo niechętnie dopatrują się winy po stronie poszkodowanego przy wypadkach w pracy, jeśli firma zlecająca naruszyła którąkolwiek z ustaw lub regulacji prawnych. W orzeczeniu Hutchinson v London and North Eastern Railway sędzia Goddard stwierdził: ’W sprawach, w których powód zarzuca, że pozwany pracodawca dopuścił się naruszenia obowiązku ustawowego, zbyt często zdarza się, że pozwany pracodawca podnosi zarzut winy po stronie poszkodowanego. W takim przypadku zawsze staram się być nadzwyczaj ostrożny przypisując poszkodowanemu zaniedbanie, jeśli ustawowy obowiązek nałożony na pracodawcę miał temu zaniedbaniu zapobiec’.

 

Wypadki w pracy na budowie

 

Szacuje się iż ponad 2,2 mln ludzi pracuje obecnie w brytyjskiej branży budowlanej. Branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż pracy i gdzie wypadki zdarzają się każdego dnia.

 

Wypadki w pracy na budowie w UK to często upadki z rusztowań lub z drabiny, obrażenia spowodowane wadliwymi maszynami lub spadający przedmiotami, które były pozostawione w nieodpowiednim miejscu, potrącenia przez wózki widłowe lub inne pojazdy itd.

 

Wypadki w pracy na wysokościach

 

Jeśli odniosłeś obrażenia po upadku z wysokości, przykładowo z drabiny lub rusztowania, to zawsze warto skonsultować sprawę z prawnikiem. Możliwe, że należy Ci się odszkodowawnie,, nawet jeśli byłeś częściowo winny wypadkowi. Do tego typu wypadków w pracy w UK zastosowanie ma Regulamin Pracy na Wysokosci 2005 (Work at Height Regulations 2005), który nakłada na pracodawcę/firmę odpowiedzialną za plac budowy daleko idące obowiązki. Niestety ryzyko związane z pracą na wysokościach jest często bagatelizowane przez zleceniodawców.

 

 

Porozmawiaj z konsultantem w tej sprawie Poznaj wszystkich prawników »
Ebru Mokhtarnia
Litigation Executive
tel. 020 7482 8437
Czatz doradcą prawnym
Wyślij